Arendonk: Herbouw brug 4

 

 

Projectbeschrijving :

De nieuwe brug 4 over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten te Arendonk komt in de plaats van een ophaalbrug die wegens slijtage aan vervanging toe is. Er is geopteerd voor een vaste oeververbinding via een betonnen brug met 2 rijstroken en 2 fietspaden. De brug zal bestaan uit 3 overspanningen met geprefabriceerde voorgespannen balken. Ze zal een totale lengte hebben van 90 m en een breedte van 11,30 m. De landhoofden en de pijlers worden gefundeerd op schroefpalen ter beperking van geluidsoverlast.

Na het in dienst nemen van de nieuwe brug en wegenis, worde bestaande ophaalbrug afgebroken met inbegrip van alle funderingen en geleidewerken. 

Opdrachtgever :   NV De Scheepvaart

Bekijk de showcase !

Hye film fr

Contact

Kruibeeksesteenweg 162, 2070 Zwijndrecht

Tel. : 03/250 13 80 - Fax : 03/252 47 95 - Email : hye@hye.be
BTW BE 0404 646 287 - RPR Antwerpen


Made by Wax! Interactive