Boom: Renovatie waterkering fase IV

Renovatie waterkering met aanleg wandelpromenade te Boom

Projectbeschrijving :

De volledige waterkering van de Rupel ter hoogte van het centrum van Boom werd gerenoveerd. In dit kader hebben wij ook reeds de fase I (steigerrotonde met vlottende aanlegsteiger) en fase III (opwaartse wandelpromenade met rotonde) uitgevoerd. Fase IV omvat het sluitdeel met doortrekken van het wandelpad en aanleg van een verhoogde halve rotonde tegen de baanbrug. Onder de bestaande baanbrug over de Rupel wordt een metalen voetgangerspasserelle geïnstalleerd.

Opdrachtgever :  Waterwegen en Zeekanaal nv – Afdeling Zeeschelde

Bekijk de showcase !

Hye film fr

Contact

Kruibeeksesteenweg 162, 2070 Zwijndrecht

Tel. : 03/250 13 80 - Fax : 03/252 47 95 - Email : hye@hye.be
BTW BE 0404 646 287 - RPR Antwerpen


Made by Wax! Interactive