Bree: Vervangen van de brug te Beek

Projectbeschrijving :

De nieuwe brug over de Zuid-Willemsvaart te Bree zal de bestaande "halfbestendige brug" vervangen, die wegens slijtage in een slechte toestand is. Er is geopteerd voor een stalen boogbrug met 1 rijstrook en 2 fietspaden. Ze zal een totale lengte hebben van 78,00 m en een breedte van 8,16m. De landhoofden en pijlers worden gefundeerd op boorpalen met grote diameter.

Verder omvat dit werk het realiseren van de ophogingen voor de opritten en de aanleg van de wegenis op de opritten tot en met de aanleg van de kruispunten met de bestaande rijwegen.

Na het in dienst nemen van de nieuwe brug en wegenis wordt de bestaande brug afgebroken met inbegrip van alle funderingen en geleidewerken.

Tot slot worden in de zone der werken op een aantal plaatsen bomen en andere planten aangeplant.

Opdrachtgever :   NV De Scheepvaart

Bekijk de showcase !

Hye film fr

Contact

Kruibeeksesteenweg 162, 2070 Zwijndrecht

Tel. : 03/250 13 80 - Fax : 03/252 47 95 - Email : hye@hye.be
BTW BE 0404 646 287 - RPR Antwerpen


Made by Wax! Interactive