Denderbelle: Uitwateringssluis tussen de Dender en het Denderbellebroek

 

 

Projectbeschrijving :

In het kader van de optimalisatie van de waterbeheersing op de Dender wordt tussen de Dender en het Denderbellebroek een uitwateringssluis gebouwd. Deze uitwateringssluis moet, wanneer het peil op de Dender het toelaat, de gravitaire uitstroom van het Denderbellebroek naar de Dender mogelijk maken. Het ledigen van het Denderbellebroek dient zo snel mogelijk te gebeuren enerzijds om de bergingscapaciteit voor een eventuele volgende hoge waterstand te vrijwaren en anderzijds om de beken die in het Denderbellebroek uitmonden te kunnen ontlasten.

Opdrachtgever :  Waterwegen en Zeekanaal NV - Afdeling Bovenschelde

Bekijk de showcase !

Hye film fr

Contact

Kruibeeksesteenweg 162, 2070 Zwijndrecht

Tel. : 03/250 13 80 - Fax : 03/252 47 95 - Email : hye@hye.be
BTW BE 0404 646 287 - RPR Antwerpen


Made by Wax! Interactive