Ham: Brug over Albertkanaal

Herbouwen brug nr. 1 over het Albertkanaal te Ham

Projectbeschrijving :

Om het Albertkanaal bevaarbaar te maken voor grotere containerscheepvaart dient het kanaal verbreed te worden en de bruggen verhoogd te worden. Hierdoor dient brug nr. 1 te Ham herbouwd te worden.

De bestaande betonnen wegbrug en bestaande stalen spoorwegbrug dienen afgebroken te worden inclusief landhoofden en pijlers. Er wordt een nieuwe stalen boogbrug gebouwd met een overspanning van 108,40 m en een breedte van 14,40 m. De nieuwe landhoofden en pijlers worden gefundeerd op palen. De aansluitende wegen dienen volledig heraangelegd te worden inclusief de nodige grondwerken gezien de asverschuiving van de oude en de nieuwe brug. Ter hoogte van de brug wordt er op beide oevers een nieuwe oeververdediging gebouwd bestaande uit een verankerde stalen damwand met betonnen kesp. Het Albertkanaal wordt uitgebaggerd op het gewenste profiel.

Aannemerscombinatie :

THV Hye – Aelterman
Elke partner is verantwoordelijk voor zijn specialisatie.

Opdrachtgever :  nv De Scheepvaart

Bekijk de showcase !

Hye film fr

Contact

Kruibeeksesteenweg 162, 2070 Zwijndrecht

Tel. : 03/250 13 80 - Fax : 03/252 47 95 - Email : hye@hye.be
BTW BE 0404 646 287 - RPR Antwerpen


Made by Wax! Interactive