Ham en Olen: Bouw waterkrachtcentrale

Projectbeschrijving :

Om de mogelijkheid te creëren voor het oppompen van water van benedenpand naar bovenpand in tijden dat de waterstand moeilijk te handhaven is op het Albertkanaal, dienen er ter hoogte van de duwvaartsluizen van Ham en Olen pompen geïnstalleerd te worden. Aangezien de pompen slechts gedurende een korte periode van het jaar zullen nodig zijn, en er voor het grootste deel van de tijd een wateroverschot zal zijn, zullen deze installaties een gecombineerde werking pompen-turbineren hebben om alzo groene stroom op te wekken.
In het najaar van 2010 zijn de werken ter hoogte van de sluis van Ham gestart waarbij in het voorjaar van 2012, de 4 vijzels in het gebouw geïnstalleerd zullen worden. Deze reuzeturbines zullen voor 10.000 gezinnen groene stroom kunnen opwekken en zijn 21,5 m lang en wegen ongeveer 65 ton.

Opdrachtgever : NV De Scheepvaart 

Bekijk de showcase !

Hye film fr

Contact

Kruibeeksesteenweg 162, 2070 Zwijndrecht

Tel. : 03/250 13 80 - Fax : 03/252 47 95 - Email : hye@hye.be
BTW BE 0404 646 287 - RPR Antwerpen


Made by Wax! Interactive