Temse: Tweede Scheldebrug

Bouwen van een tweede Scheldebrug te Temse

Projectbeschrijving :

Gezien de toenemende verkeersdrukte op de N16 en de bottelnek t.h.v. de brug over de Schelde te Temse werd besloten over te gaan tot de bouw van een tweede brug zodat men over het volledige traject tussen E17 en A12 beschikt over 2 x 2 rijstroken.
De werken omvatten in hoofdzaak de bouw van een nieuwe brug met aanvaarbeveiligingen aan de opwaartse zijde van de bestaande brug. Deze brug zal 2 rijvakken bevatten evenals een dubbelrichtingsfietspad en een wandelpromenade met zitbanken. De totale lengte van de brug bedraagt 374 m en omvat eveneens een dubbel opengaand gedeelte. Daarnaast dienen de nodige wegeniswerken uitgevoerd te worden voor de aansluiting van de N16 op de nieuwe brug. Bijkomend wordt er zowel langs de kant van Temse als van Bornem een nieuwe ontsluitingsweg voorzien.

Aannemerscombinatie :

THV Tweede Scheldebrug Temse
Deelnemers : Hye NV – Cordeel NV – Fabricom GTI NV – Aelterman bvba
Elke partner is verantwoordelijk voor zijn specialisatie.

Opdrachtgever :  Waterwegen en Zeekanaal NV – Afdeling Zeeschelde

Bekijk de showcase !

 

Hye film fr

Contact

Kruibeeksesteenweg 162, 2070 Zwijndrecht

Tel. : 03/250 13 80 - Fax : 03/252 47 95 - Email : hye@hye.be
BTW BE 0404 646 287 - RPR Antwerpen


Made by Wax! Interactive